Kompetencenetværket - et samarbejde mellem specialenhederne, almenskolerne og PPR

24. oktober 2018 - lenjer

Kompetencenetværket - et samarbejde mellem specialenhederne, almenskolerne og PPR

Der vil ikke længere kunne tages flere forløb ind i Kompetencenetværket i dette skoleår. Dem der er sat i gang, vil blive forsøgt afsluttet i dette skoleår.

Formålet med Kompetencenetværket er at yde praksisnær afdækning og rådgivning, at understøtte en inkluderende pædagogisk og didaktisk praksis, at understøtte arbejdet i professionelle læringsfællesskaber og at fastholde eleverne i de almene undervisningstilbud.

Et forløb gennem Kompetencenetværket er kendetegnet ved som omdrejningspunkt at fokusere på den praksisnære vejledning på skolerne, da det er en lærer/pædagog fra specialområdet, der yder konkret vejledning til en kollega i en almenklasse. Indsatser igangsættes og understøttes af konsulenter fra PPR.