Lær CHIPS at kende

Lær CHIPS at kende

Kan vi lave en kvalificeret holddeling/differentiering med CHIPS'en?

Målgruppe:

Lærere, pædagoger, AKT skolekonsulenter og andre interesserede

Indstillet eller konsultativ ydelse

Formål:

  • At få kendskab til CHIPS
  • At lære at tolke resultatet gennem praksis afprøvning på egen skole
  • Hvor i undervisningen kan vi anvende resultatet af CHIPS?
  • Giver det anledning til ændring af undervisningen/lærebøger?
  •  Vi skal lære at vurdere barnets pædagogiske, kognitive udviklingstrin/at planlægge undervisningen ud fra resultatet

Teoretisk og metodisk tilgang:

CHIPS bygger på den almene, kognitive udviklingsteori.

 

Der arbejdes både med en teoretisk gennemgang og hjemmearbejde i klassen/enkelt elever.

Omfang:

3 x 3 timer teori med praktiske øvelser

3 x 3 timer som hjælp på egen skole til elever eller klasser

Ved pædagogisk konsulent Steen Polk og læsekonsulent Dorte Thue Hansen