Sorggruppe

Sorggruppe

For børn på ca. 9-12 år (4-8 børn per gruppe) Der er ingen forløb i øjeblikket

Formål:

Sorggruppen er for børn, der har mistet en nærtstående person.

Den voksne omsorgsperson vurderer, at barnet kan have udbytte af at dele tanker og følelser med jævnaldrende ift. barnets tab. Dette foregår i et trygt og fortroligt rum uden for familien.

 

Forløb: 

  • Indledende samtale med barnet og omsorgspersonen: Præsentation af forløbet og samtale
  • Sorggruppe for børnene 4 gange á 2 timer
  • Fælles midtvejsevaluering med deltagelse af børnene og omsorgspersonerne á 2 timer
  • Sorggruppe for børnene 4 gange á 2 timer
  • Afsluttende samtale med omsorgspersonen.

 

Visitation: 

PPR vurderer hvilke børn, der kan deltage i gruppen. 

Sorggruppen oprettes, når der er børn nok til at danne en gruppe. 

 

Kontakt:

  • PPR-adm. tlf. 62 23 45 45
  • Psykolog Karina Højlund Hansen
  • Psykolog Katarina Kirkedal Jensen

 

Omfang:

8 mødegange i tidsrummet kl. 13.30-15.30