Velkommen til PPR (Svendborg og Ærø)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - eller PPR – er en tværfaglig rådgivningsinstans, som rådgiver dagtilbud, skoler og forældre om børn og unge mellem 0 og 18 år.

PPR's primære opgave er at give almen og specialpædagogisk rådgivning, vejledning, undersøgelse og vurdering – samt give forslag til videre foranstaltning.

PPR's primære opgaver er i relation til Folkeskoleloven og Dagtilbudsloven.

PPR betjener Svendborg og Ærø Kommune og udfører Ergo- og Fysioterapiopgaver for Ærø, Langeland og Faaborg-Midtfyn Kommune. 

Aktuelt

Hoppende børn i skov
Hvem betjener hvilket område
Close-up af unge i et klasselokale - en rækker en hånd i vejret
Satspuljeprojekt for børn og unge i mistrivsel - 6 - 18 år