Bistand fra PPR

Bistand fra PPR

Samarbejde med sundhedsplejen, forældre, dagtilbud og skole

Tværfaglig rådgivning:

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er en tværfaglig rådgivningsinstans, som rådgiver sundhedsplejen, dagtilbud, skoler og forældre om børn og unge mellem 0-18 år. 

PPR’s primære opgaver er at give almen og specialpædagogisk rådgivning, vejledning, undersøgelse og vurdering, samt forslag til videre foranstaltning. 

PPR’s arbejde bygger på en kvalitetsstandard/samarbejdsaftale med sundhedsplejen, dagtilbud og skoler. 

PPR understøtter og fremmer en inkluderende praksis i dagtilbud og skoler via en dialog og rådgivning/vejlednings-baseret bistand. 

Hvis der ønskes bistand fra PPR kan ledelsen i skole eller dagtilbud kontaktes.

Hvis barnet endnu ikke er startet i et dagtilbud kan PPR inddrages vha. en indstilling via sundhedsplejersken.

PPR’s indsats foregår enten via kortere konsultative forløb, eller via en skriftlig indstilling, i samarbejde med forældre, sundhedspleje og dagtilbud og skole. 

Ved en indstilling munder PPR’s indsats ud i en skriftlig udtalelse, vurdering eller rapport, som formidles til forældrene, sundhedsplejen og medarbejderne i dagtilbuddet eller på skolen.