Tiltag på tværs

Tiltag på tværs

Hvad er Tiltag på Tværs?

”Tiltag på Tværs” er et supplement til PPR’s øvrige arbejde i forhold til forældre, dagtilbud og skoler. 

PPR har udarbejdet en række indsatser, som tilgodeser børn og forældre. Enten for ét barn/forældre eller for grupper af børn/forældre.

 

Indgangen til disse forløb er via Konsultative Interne Møder (K.I.M.). Hvis det er en indsats ift. forældre, inviteres disse til en afklarende samtale. Hvis det er en indsats ift. børn/unge, udarbejdes en indstilling til PPR, hvis ikke barnet/den unge allerede er indstillet. 

 

Det personale i PPR, som gennemfører de enkelte indsatser, tager den endelige beslutning om, hvilke børn/forældre, der kan indgå i det konkrete tilbud/intervention.

 

Læs mere om tilbuddene til venstre i menuen.