Angstgruppe

Angstgruppe

For børn i alderen 11-13 år

Gruppen hedder ChillyKids og er inspireret af Cool Kids-programmet, som er et videnskabeligt baseret og effektivt angstbehandlingsprogram.

ChillyKids henvender sig til børn i alderen 11-13 år. Det er et undervisningsforløb til børn og deres forældre, hvis bekymringer og ængstelighed har taget overhånd og spænder ben for barnet i dets hverdag.

I gruppen arbejdes der med konkrete metoder og strategier, som gør det lettere for børn og forældre at håndtere og overvinde angsten og bekymringerne.

Forløbet strækker sig almindeligvis over 6 gange af halvanden times varighed. Forældre deltager ca. hver anden gang.

For at deltage i ChillyKids, skal man henvende sig til lærerne eller ledelsen på den skole, ens barn går på. Skolen vil der drøfte henvendelsen med PPR og evt. udarbejde indstilling til PPR.

Herefter vil PPR tage kontakt til jer, og vi vil sammen drøfte, om gruppen kunne være relevant for jeres familie.