Sorg og tab

Sorg og tab

Rådgivning og sorggruppe ved PPR

PPR tilbyder rådgivning og visitation gennem 1-2 støttende, rådgivende og afklarende samtaler til alle familier, der har mistet en forælder.


Rådgivning og visitation

Den første kontakt rettes typisk telefonisk til PPR, hvor der ydes indledende råd og vejledning.

Ved henvendelse til PPR ifb. tab inviteres barnets omsorgsperson/værge til en afklarende samtale på PPR. Disse samtaler vil foregå løbende.

Ud fra denne samtale afklares i fællesskab hvordan barnet og familien bedst vurderes hjulpet.

Herunder vil der bl.a blive taget stilling til barnets generelle forudsætninger og omstændigheder for barnets tab ift. om barnets sorgproces er bedst hjulpet ved sorggruppe i PPR-regi eller mere specialiserede sorggruppe-tilbud.

PPR vil sørge for at understøtte med råd og vejledning ift. nuværende støtte omkring barnets sorgproces samt henvise til andre instanser hvis dette vurderes relevant, således at alle børn og familier oplever sig hjulpet i deres aktuelle situation.

For at opnå en konstruktiv gruppedynamik startes en sorggruppe på PPR op når der er min. 5-6 deltagere i samme aldersgruppe inden for et aldersspænd på 1-2 år.

Søskende visiteres ikke til samme gruppeforløb

 

Sorggruppe

For børn i alderen ca. 9-12 år


Sorggruppen i PPR er for børn, der har mistet en nærtstående person i forbindelse med sygdom eller ulykke og som kan drage nytte af at dele tanker og følelser med jævnaldrende i forbindelse med barnets tab.

 

Forløb og omfang  

Forsamtale med barnet og omsorgsperson/værge, hvor forløbet præsenteres og der vil være mulighed for at fortælle, spørge og lære hinanden lidt at kende.
 

Sorggruppe for barnet 4 gange á 2 timer.
 

Midtvejsevaluering med omsorgsperson/værge.
 

Sorggruppe for barnet 4 gange á 2 timer.
 

Afsluttende samtale med omsorgsperson/værge. Den lokale distrikt-psykolog inviteres med til samtalen for at tilbyde følgeskab efter endt sorggruppe og bidrage til sikring af barnets trivsel og udvikling fremadrettet.

Sorggruppen forløber én gang årligt med forventede forsamtaler i januar måned, opstart på gruppeforløb i februar, midtvejssamtale i marts måned, og afsluttende samtaler i april.
 

Rådgivning på skolerne

PPR indgår som koordinerende bindeled mellem børn og familier, der har mistet en forælder, barnets skole/team, øvrige fagligheder og andre aktører herunder Kræftens Bekæmpelse, Nefos, Landsorganisationen – Netværket for selvmordsramte, Det Nationale Sorgcenter, og deltager i decentralt skolenetværk i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse
 

Kritiske hændelser – krisebistand

Ved kritiske hændelser, ulykker, pludseligt dødsfald mm. rettes henvendelse til PPR-leder Hans Jørn Søberg Mobil: 30 17 65 24 – PPRs hovednummer tlf. 62 23 45 45
 

Kontakt:

  • PPR-adm. tlf. 62 23 45 45
  • Psykolog Camilla Silcowitz tlf. 23 74 07 73
  • Psykolog Camilla Arild Pedersen
  • Psykolog Lars Svendsen