Hørecafé

Hørecafé

For børn og unge med høretab

Formål:

Eleverne gives mulighed for at få indblik i deres høretab. 

Der skabes mulighed for sociale relationer med andre børn/unge med høretab. 

 

I gruppen lægges vægt på: 

  • At fortælle egen ”hørehistorie”
  • Erfaringsudveksling omkring høretab og brug af høretekniske hjælpemidler
  • Arbejde med sproglige udfordringer
  • Mulighed for oplæg fra ældre elever vedr. deres ”hørehistorie” og erfaring fra folkeskole/efterskole og videre til ungdomsuddannelse

 

Visitation: 

  • Eleven er indstillet til PPR
  • Forældre/fagpersoner kan henvende sig til PPR
  • PPR vurderer hvilke børn/unge, der kan deltage i gruppen
  • Der er mulighed for forældredeltagelse

 

Omfang:

2-3 timer per gang

 

PPR-personale:

62234545