Tema- og minikurser

Tema- og minikurser

Generelt:

Med baggrund i kvalitetsstandarden og erfaringer fra Konsultative Interne Møder (K.I.M.), har PPR udformet praksisnære minikurser for personaler i dagtilbud og på skoler. Dette for at understøtte inklusionsarbejdet i dagtilbud og på skoler.

 

Hvordan?

Minikurserne har en varighed af 2-6 timer.

I kan henvende jer til PPR, hvis I er 6-8 personer, som ønsker minikurset hos jer. Herefter vil I blive kontaktet af det PPR-personale, som gennemfører kurset, med hvem I laver en konkret aftale.

Hvis I er 1-4 personer, som ønsker ét af minikurserne, er I også velkomne til at kontakte PPR, hvormed vi samler personer fra flere dagtilbud/skoler til minikurset.

Hvis I får en idé til et muligt ”Minikursus ”, kan I via K.I.M. give inspiration til PPR.

Minikurserne er tematiserede, men et kursus kan tilrettes på nogle områder, således at det bliver tilpasset jeres dagtilbud/skole.

 

Der findes mere info om kurserne til venstre i menuen.