Sprogtilegnelse og den første læsning

Sprogtilegnelse og den første læsning

Målgruppe:

Pædagoger i dagtilbud (evt. også 0. (og 1.) klasses lærere)

 

Indstillet eller konsultativ ydelse:

Konsultativ ydelse

 

Formål:

Formålet er at deltagerne får viden om og handlekompetence i forhold til at støtte børns sproglige udvikling, som er fundamentet for den første læsning.

 

Teoretisk og metodisk tilgang:

Teoretisk og vidensbaseret gennemgang med fokus på sproglig udvikling samt SPROG som en forudsætning for at lære at læse og skrive jvf Carsten Elbro m.fl..

Omfang:

2 timer (med to undervisere)