Viden og metoder i arbejdet med børn med problemskabende adfærd

Viden og metoder i arbejdet med børn med problemskabende adfærd

Viden og metoder, der kan opkvalificere arbejdet med børn, som har problemskabende adfærd

Kursets indhold:

Kurset omhandler diagnoser, socio-emotionelle vanskeligheder, udviklingsforstyrrelser, mentaliseringsevner, affektregulering, affektsmitte, ansvarsprincipper, kontrol, stress, pædagogiske metoder, håb og optimisme. Et brobygningsforsøg mellem det såkaldt almindelige og det specialpædagogiske område.

 

Varighed:

2 timer

PPR-personale:

Kontakt PPR 62234545