Klassetrivsel, -miljø og -ledelse

Klassetrivsel, -miljø og -ledelse

Fokus på trivsel i klasserummet mellem elever/elever og elever/lærere

Kursets indhold:

PPR-konsulenten planlægger sammen med lærerteamet et undervisningsforløb, som arbejder med relationer, kommunikation og samarbejde med det formål at forbedre trivslen i klassen.

 

Konsulenten kan forestå dele af undervisningsforløbet og være sparringspartner for lærerteamet ift. undervisningen. Der sættes også fokus på forældresamarbejdet.

 

Der arbejdes med følgende temaer:

  • At skabe kendskab til hinanden som grundlag for samarbejde
  • At forstå og bruge kommunikation, som middel til at skabe forståelse
  • At gå fra individets begrænsninger til fællesskabets mangfoldigheder
  • At arbejde med klasseledelse

 

På grundlag af teori og praksis (øvelser) gives deltagerne mulighed for at arbejde med klassemiljø i egen klasse.

 

Varighed:

3 timer eller 2x3 timer

 

PPR-personale:

Pædagogisk udviklingskonsulenter