Kompetencenetværket

Kompetencenetværket

Kompetencenetværket er et samarbejde mellem specialenhederne, almenskolerne og PPR

Der vil ikke længere kunne tages flere forløb ind i Kompetencenetværket i dette skoleår. Dem der er sat i gang, vil blive forsøgt afsluttet i dette skoleår.

Formål: 

Praksisnær afdækning og rådgivning

Udvikling af inkluderende pædagogisk og didaktisk praksis

Udvikling af den specialpædagogiske indsats

Understøtte læringsledelse og arbejdet i professionelle læringsfællesskaber

Fastholde eleven i alment skoletilbud

Målgruppe:

Børn og unge med udviklingsforstyrrelser

Børn og unge med forsinket udvikling

Børn og unge med socioemotionelle udfordringer

Målet:                

Øge elevers læring og trivsel.

Understøtte almenområdet og inklusion i praksis

Inklusionsmålsætningen

Fortsat udvikling af den almene- og specialpædagogiske indsats

Understøtte læringsledelse og de professionelle læringsfællesskaber.

Særligt ved forløbene:

At kunne yde den praksisnære vejledning på skolerne, da det er en lærer/pædagog fra specialområdet, der yder konkret vejledning til en kollega i en almenklasse.