Kompetencenetværket

Kompetencenetværket

Kompetencenetværket er et samarbejde mellem specialenhederne, almenskolerne og PPR

Formål

Praksisnær afdækning og rådgivning

Udvikling af inkluderende pædagogisk og didaktisk praksis

Udvikling af den specialpædagogiske indsats

Understøtte læringsledelse og arbejdet i professionelle læringsfællesskaber

Fastholde eleven i alment skoletilbud

Målgruppe:

Børn og unge med udviklingsforstyrrelser

Børn og unge med forsinket udvikling

Børn og unge med socioemotionelle udfordringer

Målet:                

Øge elevers læring og trivsel.

Understøtte almenområdet og inklusion i praksis

Inklusionsmålsætningen

Fortsat udvikling af den almene- og specialpædagogiske indsats

Understøtte læringsledelse og de professionelle læringsfællesskaber.

Særligt ved forløbene:

At kunne yde den praksisnære vejledning på skolerne, da det er en lærer/pædagog fra specialområdet, der yder konkret vejledning til en kollega i en almenklasse.