PPR

PPR

PPR's opgaver

Arbejdsopgaver efter lovgivningen:

PPR's arbejdsopgaver er beskrevet i Folkeskoleloven med tilhørende bekendtgørelser og omfatter:

  • Konsultative forløb i dagtilbud, på skoler og med forældre
  • Pædagogiske/psykologiske undersøgelser, vurderinger og konklusioner
  • Rådgivning, vejledning og sparring rettet mod børn/elever, pædagoger, lærere, forældre, sagsbehandlere i Familieafdelingen og sundhedspersonale
  • Undervisning af børn og unge – individuelt og i grupper (tale-høre- og adfærds- kontakt- og trivselsproblematikker)
  • Kortere samtaleforløb til børn og unge, forældre og grupper, hvor problemerne påvirker barnets eller den unges dagligdag i skole og dagtilbud
  • Med baggrund i den pædagogiske/psykologiske undersøgelse og ud fra skolens elevstatus og elevplan, samt i samarbejde med forældrene kan specialpædagogisk bistand anbefales for elever
  • Opfølgning/revisitation af førskolebørn og skoleelever i inkluderende, integrerede og segregerede tilbud
  • Tværfagligt samarbejde og formidling af kontakt til andre instanser som Familieafdeling, Det Børnepsykiatriske Hus ved OUH, m.fl.
  • Kompetenceudvikling for personale i dagtilbud/skoler
  • Planlægnings- og administrationsopgaver