Værdigrundlag

Værdigrundlag

PPR's værdigrundlag tager udgangspunkt i Svendborg Kommunes værdier: borgeren i centrum, helhed i opgaveløsningen, læring og udvikling samt trivsel

Borgeren i centrum:

PPR's indsats retter sig mod børn og unge mellem 0 og 18 år med fokus på barnet og den unges relationer, udvikling og trivsel i forhold til dagligdagen i skole, dagtilbud og hjem.

Indsatsen udføres så tæt på barnet eller den unges miljø som muligt.

PPR inddrager og informerer forældrene i hele forløbet i form af:

  • Information om PPR's tiltag i forhold til barnet eller den unge
  • Vejledning - både til forældre og samarbejdspartnere
  • I forbindelse med indstilling, formidling af skriftlig udtalelse, vurdering eller rapport

 

Helhed i opgaveløsningen

PPR's tværfaglige samarbejde med forældre og dagtilbud/skole sikrer, at indsatsen fra PPR er koordineret.

Ligeledes via møder i de tværfaglige grupper i Svendborg Kommune (småbørnsfora/skolefora), sikres koordinering af indsatsen.

 

Læring og udvikling:

PPR videndeler internt, både via det tværfaglige sagsarbejde og via refleksionsmøder i forhold til de enkelte temaer.

Udvikling af PPR-medarbejdernes faglige kompetencer sker bl.a. gennem faglitteratur, supervision og kurser, og vi tilbyder plads til psykolog- og logopædpraktikanter.

 

Trivsel:

Der sikres gensidig hensyntagen til den enkelte medarbejder i de forskellige sammenhænge.

Der er klare og positive kommunikationsformer.

Hele personalegruppen tager medansvar for at videreudvikle samarbejds- og dialogkulturen i PPR.

Ledelsen er i tæt og løbende dialog med den enkelte medarbejder og de forskellige faggrupper. 

Der er løbende opfølgning på arbejdsbetingelser og trivsel på forskellige møder som faggruppemøder, personalemøder, medarbejderudviklings-samtaler/MUS og gruppeudviklings-samtaler/GRUS.