Mangfoldige læringsmiljøer - vores fælles forståelse

Mangfoldige læringsmiljøer - vores fælles forståelse

Svendborg Kommune ønsker, at skolevæsen, og dermed PPR arbejder på, at alle børn får mulighed for at gå i den almene folkeskole. Med andre ord, at så mange børn som muligt skal være med i de almindelige klasser, så barnet oplever sig som en del af fællesskabet og får et tilfredsstillende fagligt udbytte. Det er dette, der forstås ved mangfoldige læringsmiljøer. 

Ønsket bygger på internationale og nationale beslutninger, som udspringer af især etiske og pædagogiske overvejelser, idet alle børn har ret til undervisning og ret til at udvikle sig sammen med andre, på en måde som bygger på ligeværd, gensidig respekt for forskelle i fysisk fremtræden, social baggrund og udviklingstempo. Dertil kommer, at man internationalt tror på, at skoler, der har en inkluderende praksis, er de mest effektive skoler til at forebygge diskrimination og skabe inkluderende fællesskaber, der kan sikre alles ret til uddannelse, dannelse og deltagelse. 

PPR skal i samarbejde med skole, forældre og barn samt evt. andre fagpersoner arbejde for at skabe forhold i skolen, således behovet for udskillelse til specielle tilbud mindskes, så alle børn så vidt muligt går sammen.