Forældreindragelse

Forældreindragelse

Oplæg til drøftelse af værdibaseret samarbejde mellem skole og hjem

Kursets indhold:

Der sættes fokus på centrale temaer/begreber:

  • At være elev – at være barn
  • De voksnes opgave som støtte for undervisning og trivsel
  • Dilemmaer i skole/hjem-samarbejde
  • Den usynlige klassekammerat

Varighed:

2 x 2 timer

PPR-personale:

Pædagogisk udviklingskonsulent Marianne Viby Nielsen og psykolog Jacob B. Sønderby