Adfærd og relationer i skolekontekst

Adfærd og relationer i skolekontekst

”Det affektive barn og relationer i skolekontekster”

Målgruppe: 

0 til 9. klasse

 

Indstillet eller konsultativ ydelse:

Konsultativ og indstillet

 

Formål:

  • At komme med et bud på konkrete værktøjer og eksempler der understøtter en kultur og en læringsproces, hvor adfærd er hovedfokus
  • Der vil være værktøjer indenfor forskellige områder som vredeshåndtering, regulering, sociale færdigheder og selvværd
  • Adfærd skal læres på lige fod med alle andre færdigheder

 

Teoretisk og metodisk tilgang:

Sparring og feedback

 

Omfang:

2 x 1½ time