Den sproglige og kommunikative udvikling for det 0-3 årige barn

Den sproglige og kommunikative udvikling for det 0-3 årige barn

Kursets indhold:

  • Den sproglige og kommunikative udvikling for småbarnet vil blive belyst, herunder en teoretisk del med bl.a. gennemgang af sprogtilegnelsen, samt ideer til sprogstimulering og leg med sproget.
  • Afslutningsvis vil der være dialog omkring pædagogiske indfaldsvinkler ift. ovenstående.

 

Varighed:

2 timer

 

PPR-personale:

62234545