KarmaKidz-light

KarmaKidz-light

Målgruppe:

Indskoling

Indstillet eller konsultativ ydelse:

Konsultativ ydelse

 

Formål:

Grundtanken bag KarmaKidz-light er, at adfærd skal læres på lige fod med alle andre færdigheder. KarmaKidz ønsker at skabe en kultur og et eksempel på, hvordan en læringsproces med adfærd som hovedfokus kan se ud, og hvad den kan indeholde.
Derfor får I her en oversigt over en række øvelser og tiltag, som I kan implementere i jeres daglige klasserum, for at støtte op om følelses- og adfærdsmæssige læringsprocesser.

Øvelserne har størst effekt, hvis de bruges dagligt og bliver en del af en skolehverdag. Den daglige dosis gør, at børnene kan føle sig trygge i fællesskabet, hvor målet er at skabe en kultur, hvor man går på opdagelse i at sætte ord på sin egen og sine klassekammeraters verden.

I KarmaKidz-konceptet er det læreren, den voksne, der har rollen og ansvaret som den følelsesmæssige udviklingsagent for børnene. Dvs. at det er de voksne, der går forrest i arbejdet med at skabe lege og øvelser for børnene, som udvikler deres følelses- og adfærdsmæssige læring. KarmaKidz er en investering af tid og energi, som gerne skulle give børnene et fælles sprog, en forståelse for følelser, adfærd, konsekvenser og sammenhængen mellem disse på den lange bane.

Øvelserne er bygget op omkring fire kategorier: sociale færdigheder, selvtillid, vredeshåndtering og regulering.

 

Teoretisk og metodisk tilgang:

Bio-psyko-social tilgang

Neuroaffektiv udviklingsteori, social udviklingspsykologi, tilknytningsteori.

 

Omfang:

3 x 1,5 time
(Indledende samtale og introduktion med lærer og akt, midtvejssamtale efter behov, opfølgende samtale.)

 

Andet:

Til forskel fra Karma-Kidz konceptet er det her lærer og akt (og evt. lokal tilknyttet PPR medarbejder) på skolen, der implementerer øvelserne i hele klassen.

Der er ikke børn ude i en mindre kontekst med mindre man selv planlægger det således.