Stammegruppe

Stammegruppe

For elever i 0.-3. klase og 4.-7. klasse

Formål:

Eleverne gives mulighed for at få indblik i egen stammen. 

Eleverne gives mulighed for at mødes med andre børn, der stammer. 

 

I forløbet lægges der vægt på: 

  • Identifikation af stammen 
  • At indøve stammeteknikker 
  • Arbejde med kommunikationsøvelser 
  • Viden om teori bag stammen 
  • Arbejde med følelsesmæssige aspekter ved at have stammen 

 

Visitation:

  • Eleven er indstillet til PPR
  • Forældre/fagpersoner kan henvende sig til PPR
  • PPR vurderer, hvilke børn der kan deltage i gruppen

 

Omfang:

Børnegruppen er 3 gange á 3 timer med afsluttende forældremøde 

 

PPR-personale:

Talehørekonsulenter Karin Birgit Raunholst og Mette Østergaard