Medarbejdere i PPR

Medarbejdere i PPR

PPR’s medarbejdere består af psykologer, talehørekonsulenter, pædægogiske udviklingskonsulenter (adfærd, kontakt, trivsel) en læsekonsulent, en specialundervisningskonsulent,  ergo- og fysioterapeuter samt administrative medarbejdere.

 


PPR-chef:
Psykolog Hans Jørn Søberg  tlf. 62 23 45 24/ 30 17 65 24
hans.soeberg@svendborg.dk


Administration:

Lene Eriksen
lene.eriksen@svendborg.dk

Anette Ploug 
anette.ploug@svendborg.dk

Hovednummer til PPR: 62 23 45 45 mail: ppr@svendborg.dk


Psykologer:

Lendende psykolog Jacob Bogh Sønderby  - tlf. 62 23 45 33/ 30 10 71 33
jacob.bogh.sonderby@svendborg.dk

Lars Svendsen - tlf. 62 23 45 32/ 30 10 71 32
lars.svendsen@svendborg.dk

Karina Højlund Hansen - tlf. 62 23 45 30/ 30 10 71 30
karina.hojlund.hansen@svendborg.dk

Mia Schøler - Tlf. 61 61 37 27 Barsel
mia.schoeler@svendborg.dk

Claus Jacobsen - tlf. 62 23 45 36/ 23 46 41 95
claus.jacobsen@svendborg.dk

Louise Junge - tlf. 62 23 46 22/ 40 29 40 22
louise.junge@svendborg.dk

Bjarke Sund Kronqvist - tlf. 62 23 45 39/ 30 10 71 39
bjarke.kronqvist@svendborg.dk

Camilla Pedersen - tlf. 62 23 46 21/ 40 29 41 12
camilla.pedersen@svendborg.dk

Stine Møller Madsen - tlf. 62 23 45 38/ 30 10 71 38 Barsel
stine.moller.madsen@svendborg.dk

Anne Neermann- tlf. 62 23 44 98/ 24 82 17 60 
anne.neermann@svendborg.dk

Katarina Kirkedal Jensen - tlf. 62 23 45 53/ 30 10 71 42
katarina.jensen@svendborg.dk

Karen Lise Gaardsvig - tlf. 62 23 45 37/ 21 45 28 26 
karen.gaardsvig@svendborg.dk

Louise Møller Schmidt - tlf. 62 23 45 35/ 30 10 71 35
louise.schmidt@svendborg.dk

Camilla Silcowitz - Tlf.: 23 74 07 73
camilla.silcowitz@svendborg.dk

Frants Schick  Tlf.: 24 22 77 43 - Barselsvikar
frants.schick@svendborg.dk

Thomas Lind Andersen Tlf.: 24 79 88 73
thomas.lind.andersen@svendborg.dk

Nadia Schrøder Sørensen Tlf.: 29 17 60 85
nadia.schroder.sorensen@svendborg.dk

Pernille Abildgaard Lorentzen - Tlf.: 24 95 42 35 Barselsvikar
pernille.abildgaard.lorentzen@svendborg.dk


Talehørekonsulenter :

Leder for logopæd og DSA-området:
Dina Rosenkjær- tlf. 62 23 45 43/ 30 10 71 43
dina.rosenkjaer@svendborg.dk

Cecilie Dybvald - tlf. 62 23 45 41/ 30 10 71 41 
cecilie.dybvald@svendborg.dk

Karin Raunholst - tlf. 62 23 45 42/ 29 25 38 83
karin.birgit.raunholst@svendborg.dk

Lisbeth Kaspersen - tlf. 24 52 34 96
lisbeth.kaspersen@svendborg.dk

Anita Thomsen  - tlf. 62 23 45 46/ 30 10 71 46
anita.thomsen@svendborg.dk 

Ulla Dirksen - tlf. 62 23 45 47/ 23 46 41 97
ulla.dirksen@svendborg.dk

Mette Østergaard  - tlf. 62 23 45 58/ 30 17 65 58
mette.ostergaard@svendborg.dk

Cathrine Naja Nakos Tlf.: 29 67 32 83
cathrine.naja.nakos@svendborg.dk

DSA-konsulent
Liv Tronhjem Rasmussen
Tlf.: 21 32 39 05
liv.tronhjem.rasmussen@svendborg.dk


Pædagogiske udviklingskonsulenter:

Mette Gandrup - tlf. 62 23 45 51/ 24 88 63 44
mette.gandrup@svendborg.dk

Malan Zachariassen - Tlf. 29 2417 27
malan.zachariassen@svendborg.dk

Caroline Kolmos - Tlf. 21 73 58 51
caroline.kolmos@svendborg.dk

Marianne Dixen - Tlf. 21 74 92 70
marianne.dixen@svendborg.dk


Specialundervisningskonsulent:

Steen Polk  - tlf. 62 23 45 56/ 30 10 71 47
steen.polk@svendborg.dk


Læsekonsulent:

Dorte Thue Hansen  - tlf. 62 23 45 57/ 30 10 71 37
dorte.thue.hansen@svendborg.dk


Ergo- og Fysioterapien:

Leder af Ergo- og Fysioterapien
Anette Christoffersen tlf. 62 23 64 03/ 24 99 01 33
anette.christoffersen@svendborg.dk


Fysioterapeuter:

Lene Juul Larsen  - tlf. 30 17 47 83
lene.juul.larsen@svendborg.dk

Anja Horsbøl Trabjerg  - tlf. 30 17 47 84
anja.horsbol.trabjerg@svendborg.dk

Lone Sørensen - tlf. 30 17 46 86
lone.sorensen@svendborg.dk

Karen Østergaard Weeke - tlf. 30 17 46 88
karen.ostergaard.weeke@svendborg.dk

Trine Jæger  - tlf. 30 17 46 89
trine.jaeger@svendborg.dk

Mette Julie Sørensen  - tlf. 30 17 64 96
mette.julie.sorensen@svendborg.dk

Maria Krongaard-Mikkelsen - tlf. 30 17 64 03
maria.krongaard@svendborg.dk


Ergoterapeuter:

Camilla Falkenberg-Nielsen  - tlf. 30 17 00 85
camilla.falkenberg-nielsen@svendborg.dk

Trine Tved Viskum  - tlf. 30 17 64 08
trine.tved.viskum@svendborg.dk

Pi Klinkvort - tlf. 30 17 64 09
pi.klinkvort@svendborg.dk

Trine Lethan - tlf. 30 17 64 97
trine.lethan@svendborg.dk

Gitte Kjærgaard  - tlf. 30 17 64 06
gitte.kjargaard@svendborg.dk

Emilie Dyhr Thomasen Tlf. 51 70 81 47
emilie.dyhr.thomasen@svendborg.dk