Medarbejdere i PPR

Medarbejdere i PPR

PPR’s medarbejdere består af psykologer, logopæder, pædægogiske konsulenter, læsekonsulent, ergo- og fysioterapeuter samt administrative medarbejdere.

 


PPR-chef:
Psykolog Hans Jørn Søberg  tlf. 62 23 45 24/ 30 17 65 24
hans.soeberg@svendborg.dk


Administration:

Lene Eriksen
lene.eriksen@svendborg.dk

Anette Ploug 
anette.ploug@svendborg.dk

Hovednummer til PPR: 62 23 45 45 mail: ppr@svendborg.dk 


Lendende psykolog Jacob Bogh Sønderby  - tlf. 62 23 45 33/ 30 10 71 33
jacob.bogh.sonderby@svendborg.dk

Psykologer:

Lars Svendsen - tlf. 62 23 45 32/ 30 10 71 32
lars.svendsen@svendborg.dk

Karina Højlund Hansen - tlf. 62 23 45 30/ 30 10 71 30
karina.hojlund.hansen@svendborg.dk

Mia Schøler - Tlf. 61 61 37 27 
mia.schoeler@svendborg.dk

Claus Jacobsen - tlf. 62 23 45 36/ 23 46 41 95
claus.jacobsen@svendborg.dk

Louise Junge - tlf. 62 23 46 22/ 40 29 40 22
louise.junge@svendborg.dk

Bjarke Sund Kronqvist - tlf. 62 23 45 39/ 30 10 71 39
bjarke.kronqvist@svendborg.dk

Camilla Pedersen - tlf. 62 23 46 21/ 40 29 41 12
camilla.pedersen@svendborg.dk

Stine Møller Madsen - tlf. 62 23 45 38/ 30 10 71 38 
stine.moller.madsen@svendborg.dk

Anne Neermann- tlf. 62 23 44 98/ 24 82 17 60 
anne.neermann@svendborg.dk

Nadia Rønn Nørgaard - Tlf. 20 36 28 61
nadia.r.norgaard@svendborg.dk

Karen Lise Gaardsvig - tlf. 62 23 45 37/ 21 45 28 26 
karen.gaardsvig@svendborg.dk

Louise Møller Schmidt - tlf. 62 23 45 35/ 30 10 71 35
louise.schmidt@svendborg.dk

Camilla Silcowitz - Tlf.: 23 74 07 73
camilla.silcowitz@svendborg.dk

Frants Schick  Tlf.: 24 22 77 43 - Vikar
frants.schick@svendborg.dk

Thomas Lind Andersen Tlf.: 24 79 88 73
thomas.lind.andersen@svendborg.dk

Nadia Schrøder Sørensen Tlf.: 29 17 60 85
nadia.schroder.sorensen@svendborg.dk

Marianne Rosenstand Bjåstad- Tlf.: 40 43 08 70
marianne.rosenstand.bjaastad@svendborg.dk


Leder for logopæd- og DSA-området:
Dina Rosenkjær- tlf. 62 23 45 43/ 30 10 71 43
dina.rosenkjaer@svendborg.dk

Logopæder:

Cecilie Dybvald - tlf. 62 23 45 41/ 30 10 71 41 Barsel
cecilie.dybvald@svendborg.dk

Karin Raunholst - tlf. 62 23 45 42/ 29 25 38 83
karin.birgit.raunholst@svendborg.dk

Lisbeth Kaspersen - tlf. 24 52 34 96
lisbeth.kaspersen@svendborg.dk

Ulla Dirksen - tlf. 62 23 45 47/ 23 46 41 97
ulla.dirksen@svendborg.dk

Mette Østergaard  - tlf. 62 23 45 58/ 30 17 65 58
mette.ostergaard@svendborg.dk

Cathrine Naja Nakos Tlf.: 29 67 32 83
cathrine.naja.nakos@svendborg.dk

Niels Thybæk-Hansen Tlf.: 24 45 73 24
niels.thybaek-hansen@svendborg.dk

Jana Asmussen-Hansen Tlf.: 21 36 68 22 Barselsvikar
jana.asmussen-hansen@svendborg.dk

DSA-konsulenter: 

DSA-konsulent
Liv Tronhjem Rasmussen
Tlf.: 21 32 39 05
liv.tronhjem.rasmussen@svendborg.dk

DSA-konsulent
Malene Kallan Tlf.: 42 72 24 13

malene.kallan@svendborg.dk

DSA-konsulent
Lea Marie Jensen Tlf.:  24 63 42 82
lea.marie.jensen@svendborg.dk


Pædagogiske konsulenter:

Mette Gandrup - tlf. 62 23 45 51/ 24 88 63 44
mette.gandrup@svendborg.dk

Malan Zachariassen - Tlf. 29 2417 27
malan.zachariassen@svendborg.dk

Caroline Kolmos - Tlf. 21 73 58 51
caroline.kolmos@svendborg.dk

Marianne Dixen - Tlf. 21 74 92 70
marianne.dixen@svendborg.dk


Specialundervisningskonsulent:

Steen Polk  - tlf. 62 23 45 56/ 30 10 71 47
steen.polk@svendborg.dk


Læsekonsulent:

Dorte Thue Hansen  - tlf. 62 23 45 57/ 30 10 71 37
dorte.thue.hansen@svendborg.dk


Ergo- og Fysioterapien:

Leder af Ergo- og Fysioterapien
Anette Christoffersen tlf. 62 23 64 03/ 24 99 01 33
anette.christoffersen@svendborg.dk


Fysioterapeuter:

Lene Juul Larsen  - tlf. 30 17 47 83
lene.juul.larsen@svendborg.dk

Anja Horsbøl Trabjerg  - tlf. 30 17 47 84
anja.horsbol.trabjerg@svendborg.dk

Karen Østergaard Weeke - tlf. 30 17 46 88
karen.ostergaard.weeke@svendborg.dk

Trine Jæger  - tlf. 30 17 46 89
trine.jaeger@svendborg.dk

Mette Julie Sørensen  - tlf. 30 17 64 96
mette.julie.sorensen@svendborg.dk

Maria Krongaard-Mikkelsen - tlf. 30 17 64 03
maria.krongaard@svendborg.dk

Ditte Bregendahl - Tlf. 21 31 72 85
ditte.bregendahl@svendborg.dk


Ergoterapeuter:

Camilla Falkenberg-Nielsen  - tlf. 30 17 00 85
camilla.falkenberg-nielsen@svendborg.dk

Trine Tved Viskum  - tlf. 30 17 64 08
trine.tved.viskum@svendborg.dk

Pi Klinkvort - tlf. 30 17 64 09 Barsel 
pi.klinkvort@svendborg.dk

Trine Lethan - tlf. 30 17 64 97
trine.lethan@svendborg.dk

Anne Sofie Lund Rosenberg - Tlf. 21 30 54 46
anne.sofie.rosenberg@svendborg.dk