Blanketter

Blanketter

Vejledning til indstillingsskema til PPR

Når der udarbejdes en indstilling til PPR, beskrives barnets eller den unges ressourcer og vanskeligheder, samt tidligere indsatsområder og tiltag.

Før der indstilles til PPR, skal barnet have været drøftet på KIM (konsultativt internt møde) eller et tværfagligt møde. Vær derfor opmærksom på, at dato for mødet er påført indstillingsskemaet.

Når et indstillingsskema modtages i PPR, oprettes der en elektronisk sag på barnet.

Indstillingen drøftes herefter på et visitationsmøde i PPR.

Herefter sendes brev til forældre, dagtilbud/skole med oplysning om opstart af sag eller evt. indkaldelse til forsamtale.

Bilag til indstillingsskema:

  • Såfremt der er et referat fra KIM eller tværfagligt møde for indeværende skoleår, medsendes dette.
  • Hvis indstillingen handler om talesprogvanskeligheder medsendes sprogvurdering+handleplan, DPU og Trivselsmålingen FOKUS påført dato for hvornår de er gennemført.
  • Ved faglige udfordringer medsend da gerne CHIPS test og/eller faglige prøver.

Indstillingsskemaet findes nedenfor, og kan mailes, efter underskrift fra forældre/skole/dagtilbud til PPR@svendborg.dk. Via Cvr. nummer: 29189730 eller sendes til:

PPR
Centrumpladsen 7, 2. sal
5700 Svendborg