Værdigrundlag

Hoppende børn i skov

Værdigrundlag

Vision

Vores ønske er at skabe optimale betingelser for, at børn kan udvikle færdigheder, som fremmer en sund og velfungerende hverdag, med mest mulig aktivitet og livskvalitet.

Mission

Med udgangspunkt i barnets/den unges behov og familiens værdier understøtter vi familien i at leve et, for dem, betydningsfuldt og værdibaseret liv.

Vi beskæftiger os både på omgivelses- og individniveau. Når vi kigger på omgivelserne, kigger vi på det fysiske, relationelle og den strukturelle organisering, ud fra barnets samlede kompetencer. På individniveau sætter vi os selv i spil, som aktivt deltagende, for at motivere børnene. Dette sker med udgangspunkt i barnets/den unges nærmeste udviklingszone og for at børnene opnår oplevelsen af succes.

Vi undersøger, understøtter, graduerer, lindrer og kompenserer med udgangspunkt i barnets kropslige ressourcer og udfordringer, i givne aktiviteter, med henblik på deltagelse.

Alle følelser har et kropsligt udtryk. Vi kan aflæse kroppen og kropslige udtryk og kan sammenholde viden om krop og følelser. Med udgangspunkt i dette arbejder vi terapeutisk med at bearbejde følelser gennem kroppen i meningsfulde aktiviteter og leg. Vi sætter ord på og hjælper børnene med at rumme, acceptere og bevidstgøre deres følelser.

En forudsætning for al læring og deltagelse er et velfungerende sansesystem. Ud fra et sundhedsfagligt perspektiv undersøger vi børn med sansemæssige eller sansebearbejdnings vanskeligheder. Vi arbejder med, at tilpasse omgivelserne og strukturere aktiviteterne, så barnet kan deltage i sociale og læringsmæssige fællesskaber.

Vi bidrager med vores sundhedsfaglige viden ind i det tværprofessionelle fællesskab, for at skabe et øget fokus på barnets kropslige forudsætninger for aktiv deltagelse i et meningsfuldt hverdagsliv, og i nogle situationer for at skabe lindring, håb og livskvalitet.

Intensionen er, at alle skoler og dagtilbud i Svendborg opnår viden om og forståelse for ergo- og fysioterapeutiske kompetencer og anvender dem i forhold til facilitering af processer, der udvikler og løfter den didaktiske og pædagogiske praksis.