Fremskudt Funktion

Close-up af unge i et klasselokale - en rækker en hånd i vejret
30. august 2019 - lenjer

Fremskudt Funktion

Samarbejde mellem Region Syd og Svendborg Kommune for børn og unge i mistrivsel - 6 - 18 år

Fremskudt Funktion har til formål at forebygge, at børn og unge i mistrivsel står uden relevante indsatser, fordi de ikke tilhører målgruppen for psykiatrien og samtidig er svære at løfte for kommunerne uden den rette sparring fra psykiatrien.

Med afprøvning af en fremskudt funktion er det ønsket, at disse børn og unge, samt deres familier, oplever at kunne modtage hurtig hjælp i nærmiljøet med fokus på det enkelte barns behov for at kunne bevare tilknytningen til hverdagslivet.

Ca. en gang månedligt samles et sparringsteam bestående af regionale og kommunale medarbejdere. Det er her muligt for andre regionale og kommunale medarbejdere at bringe en sag op til drøftelse og vurdering af relevant og hensigtsmæssig videre indsats.

Målgruppen er børn og unge i alderen 6-18 år.

Kontaktperson og koordinator for drøftelse i sparringsteamet er PPR-psykolog Louise Møller Schmidt – louise.schmidt@svendborg.dk.

For yderligere information se nedenstående: