KarmaKidz

Gruppe af børn der læser i bog

KarmaKidz

Målgruppe:

0.-3. klasse (i mindre grupper á 6 børn og deres lærer samt pædagog)

 

Indstillet eller konsultativ ydelse:

Konsultativt 

 

Formål:

Grundtanken bag KarmaKidz er, at adfærd skal læres på lige fod med alle andre færdigheder. 

KarmaKidz ønsker at skabe en kultur og et eksempel på, hvordan en læringsproces med adfærd som hovedfokus, kan se ud, og hvad den kan indeholde. 

De voksne omkring børnene får derfor samme udviklingsskabende funktion ift. adfærd, som de har det ift. de faglige mål. Sessionerne med KarmaKidz er både mål og middel, hvor børnene udvikler deres adfærd inden for forskellige områder (sociale færdigheder, vredeshåndtering, regulering og selvværd), men samtidig udvikler de voksne deres færdigheder ift. adfærdsmæssig læring, og får dermed mulighed for at ændre på praksis samt deres tilgang til de børn, der har brug for en særlig adfærdsmæssig læringsproces. 

Centralt fokus er etablering af nye relationer og erfaringer mellem børn og voksne. 

 

Teoretisk og metodisk tilgang:

  • Gruppeforløb/færdighedstræning
  • Bio-psyko-social tilgang
  • Neuroaffektiv udviklinsteori, social udviklingspsykologi, tilknytningsteori

 

Omfang:

8 sessioner á 2 timer + formøde på 2 timer med psykolog og konsulent 

 

Visiteret ydelse:

Kontakt til psykologfaglig leder ved PPR, Jacob Bogh Sønderby, på tlf. 62 23 45 33. 

Krav om aktiv ledelsesinvolvering fra skolen.