Flerfamiliegruppe

Flerfamiliegruppe

Et udviklingsorienteret tilbud for forældre og børn i alderen 3-6 år (4 familier per gruppe)

Formål:

Flerfamiliegruppen er målrettet barnet og dets forældre med fokus på relationer mellem barnet og de(n) voksne ift. barnets udvikling, funktion og trivsel. 

Indsatsen er målrettet børn, der ses i vanskeligheder i hverdagen i dagtilbuddet. 

Gennem aktiviteter arbejdes der med at udvikle hensigtsmæssige kommunikations- og handlemåder for de(n) voksne og barnet. 

 

Forløb: 

 • Indledende samtale 
 • 11 gange i flerfamiliegruppen, herunder en forløbssamtale 
 • Afsluttende samtale 

 

Visitation: 

 • På et Konsultativt Internt Møde (K.I.M.) tages problemstillingen op
 • I PPR-regi foretages vurdering
 • Afklarende samtale med forældre
 • Indstillingsskema til PPR - eller barnet er indstillet til PPR

 

Omfang:

13 mødegange i tidsrummet kl. 16.00 - 18.30 

 

PPR-personale

 • Psykolog Karina Højlund Hansen 
 • Psykolog Louise Junge
 • Ressourcepædagog Connie Lyder Matzen
 • Ressourcepædagog og familieterapeut Susanne Søndergaard