Ungegruppe for piger

Close-up af unge i et klasselokale - en rækker en hånd i vejret

Ungegruppe for piger

Et tilbud for piger i 6.-10. klasse (6-8 deltagere) - Ingen forløb i øjeblikket

Formål:

Gruppen er for piger, der har bekymrende skolefravær, eller som har en ængstelig, undgående adfærd i skolesammenhænge. I gruppen er der fokus på at styrke pigernes selvbillede, relationskompetencer og lysten til at gå i skole.

 

Gruppeforløbet indeholder i hovedtræk:

  • Fælles snakke om forskellige emner, hvor vi tager udgangspunkt i det, der har betydning for pigernes problematikker
  • Aktiviteter der har til formål at styrke pigernes selvfølelse og relationskompetencer
  • Oplæg af PPR-medarbejder om udvalgte emner

 

Visitation:

  • På et Konsultativt Internt Møde (K.I.M.) tages problemstillingen op
  • I PPR-regi foretages en vurdering
  • Indstilling til PPR – eller den unge er indstillet til PPR

 

Omfang:

7 mødegange i tidsrummet mandage kl. 14.00-16.00