Mini-diamantforløb: vredeshåndtering

Mini-diamantforløb: vredeshåndtering

Co-teaching forløb i klasserummet, hvor konsulenter fra PPR introducerer en række metodiske tilgange som klassens personale kan anvende i elevkontakten

Målgruppe:

0.-3.klasse

 

Indstillet eller konsultativ ydelse:

Konsultativ ydelse 

 

Formål:

Co-teaching forløb i klasserummet, hvor konsulenter fra PPR introducerer en række metodiske tilgange som klassens personale kan anvende i elevkontakten. 

Formålet er, at eleven oplever sig selv og sine handlinger meningsfulde, at almengøre følelsesmæssige reaktioner og udtryk, særlig vrede og vredeshåndtering, og styrke fællesskabets forudsætninger for inklusion. 

 

Teoretisk og metodisk tilgang:

Inspireret af neuropsykologi, tilknytningsteorier, social udviklingspsykologi og traumeforskning. 

 

Omfang:

8 sessioner á 2 timer + formøde á 2 timer med pædagogisk konsulent og anden faglig konsulent

 

Visiteret ydelse:

Kontakt psykologfaglig leder ved PPR, Jacob Bogh Sønderby, tlf. 62 23 45 33.

Krav om aktiv ledelsesinvolvering fra skolen.